Bazální stimulace®


Bazální stimulace®  je pedagogicko-ošetřovatelský koncept. Podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem člověka, kterému je poskytována. 

Bazální stimulace® se vyznačuje celistvou a hlavně vysoce lidskou péčí. Nedílnou součástí práce s tímto konceptem je i ingegrace rodiny a příbuzných do péče a práce s biografií klienta nebo pacienta.

Základním principem Bazální stimulace® je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nebližším okolím, okolním světem a navázání komunikace.

Možnosti využití Bazální stimulace® jsou téměř neomezené. Pomáhá v péči o nemocné i zdravé. Lze ji využít v práci s dětmi i dospělými. Rovněž také v oborech zdravotní péče jako je neonatologie, intenzivní medicína, geriatrie nebo rehabilitace. V sociáních službách pak v péči o klienty v seniorském věku, klienty s tělesným hendikepem nebo mentálním postižením.

Ochrannou známku konceptu vlastní Internationaller Förderverein Basale Stimulation® e. V.

Lektoři, kteří mají oprávnění lektorovat kurzy Bazální stimulaci, v rozsahu stanoveném mezinárodní asociací Bazální stimulace, jsou uvedeni na webových stránkách asociace www.basale-stimulation.de/fachleute.
 
Od dubna 2017 nabízí HARTMANN akademie ucelený koncept Bazální stimulace zahrnující:
  • Základní kurz Bazální stimulace,
  • Nástavbový kurz Bazální stimulace,
  • certifikaci pratikujícího zařízení.
 
V ČR nelze získat vzdělání a oprávnění pro lektorování kurzů Bazální stimulace.
 
Osoby s odpovídajícím vzděláním v ČR:
 
Mgr. Kateřina Menšíková (reg. číslo 971 v EU)
Bc. Helena Dvořáková, DiS. (reg.číslo 869 v EU)
PhDr. Karolína Friedlová (reg. číslo 608 v EU)
Mgr. Hedvika Borýsková (reg. číslo 970 v EU)