Supervize

Pomáhající profese kladou vysoké nároky na zaměstnance nejen po odborné stránce, ale především po stránce osobnostní a komunikační. S ohledem na tuto skutečnost je v rámci standardu Profesní rozvoj zaměstnanců ukotvena povinnost zaměstnavatele poskytnout podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

Standard 10 e): Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

Prioritním cílem supervize je zvýšení kvality péče a ochrana klienta v zařízení sociální služby.Samozřejmostí před zahájením poskytování supervize ze strany HARTMANN akademie je sepsání supervizní smlouvy, v níž jsou vymezena práva a povinnosti smluvních stran a podmínky pro průběh supervize.

Z praxe

Zařízení sociálních služeb nejčastěji poptávají skupinovou supervizi, jíž se účastní 6 – 8 zaměstnanců. Témata supervizí vycházejí z podnětů samotných účastníků a zaměřují se na zkvalitnění vztahu klient – pečující, emoční zvládání náročných situací, udržování příjemné a otevřené atmosféry v zařízení atd.

 

Naši supervizoři

  • Ing. Hana Podzemná
  • PhDr. Radoslava Klementová
  • PhDr. Nikola Peřinová
  • Mgr. Jaromíra Novotná

Naši supervizoři jsou absolventi 150 hodinového výcvikového kurzu.

 

Základní druhy supervize:

  • Individuální
  • Skupinová
  • Manažerská