Bazální stimulace® - v čem nám může pomoci

Přednáška v rozsahu 1,5 - 3 hodiny.

Obsah přednášky:

- Bazální stimulace® a její význam

- Prvky Bazální stimulace® a jejich využití v praxi

- Základní, nástavbový a prohlubující kurz Bazální stimulace®

- Ukázka z praxe

Počet účastníků:  16 - 20

Upozornění
Jedná se pouze o informativní přednášku o konceptu Bazální stimulace® a tato přednáška nenahrazuje kurz Bazální stimulace®. Pro získání mezinárodního certifikátu je nutné absolvování platných kurzů pod vedením certifikovaného lektora konceptu Bazální stimulace®.

Úvod do konceptu Bazální stimulace®

Obsah přednášky:

- Koncept Bazální stimulace®

- Vnímání a komunikace

- Prvky Bazální stimulace®

- Základní, nástavbový a prohlubující kurz Bazální stimulace®

- Praktická cvičení

Počet účastníků:  16 - 20

Rozsah: 8 hodin

Upozornění
Jedná se pouze o informativní seminář o konceptu Bazální stimulace® a nenahrazuje kurz Bazální stimulace®. Pro získání mezinárodního certifikátu je nutné absolvování platných kurzů pod vedením certifikovaného lektora konceptu Bazální stimulace®.

 

Supervize v zařízení

HARTMANN - RICO a.s. nabízí dále supervizní činost v jednotlivých zařízení pracujících s konceptem Bazální stimulace®. Supervizorem je certifikovaný lektor konceptu Bazální stimulace® Mgr. Kateřina Žvátorová.

Cíl supervize:

- Poskytnout supervidovaným možnost hovořit otevřeně o jejich pracovních úspěších a problémech

- Umožnit supervidovanému získat sebereflexi

- Poskytnout náměty a možnosti ke zkvalitnění práce supervidovaného

- Podpořit profesní rozvoj supervidovaného

- Předcházet syndromu vyhoření

 

Rozsah: 4 - 8 hodin

Výstupní doklad:

Výstupní zpráva a doporučení