Jak objednávat

Jak postupovat při objednávání otevřených kurzů:

  1. Vyberte si kurz, kterého se chcete zúčastnit
  2. Vyplňte a odešlete elektronickou objednávku (závaznou přihlášku)
  3. Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu prosím uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, platíte-li body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta
  4. Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu
  5. Do jednoho měsíce po ukončení kurzu obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování kurzu a daňový doklad za poskytnuté služby