Otevřené kurzy pro sociální pracovníky v Praze a Brně

1. Úvod do reminiscenční terapie

Akreditace MPSV č.2011/1562-PC/SP/VP (8 vyučovacích hodin).

Lektor: Ing. Hana Podzemná

Jakou roli hrají vzpomínky v životě klientů? Jaký přínos může mít vzpomínání pro klienty, jejich rodiny i pro nás pečující? Na co se zaměřit při vzpomínání ve skupině? Jak pomoci s knihou života?

Kurz ukazuje, jaké možnosti nám dává práce se vzpomínkami při péči o klienty. Odpovídá na otázku, jak vhodně reagovat na vzpomínání seniorů a jaké jsou možnosti podpory. Zaměřuje se na rozlišení aktivit reminiscenční terapie a jejich průběh. Popisuje také nároky kladené na osobnost reminiscenčního terapeuta a na jeho rozvoj.

Datum a místo konání: 27.11.2015, Praha, Alpin Avion

Cena kurzovného: 600Kč

2. Způsobilost k právním úkonům a právní úkony osob s demencí (Svéprávnost, právní jednání, opatrovnictví osob s demencí)

Akreditace MPSV č. 20011/1574/-PC/SP/VP (8 vyučovacích hodin).

Lektor: JUDr. Ivana Kyjovská

Jak vykládá pojem "svéprávnost" nový občanský zákoník? Jaká jsou práva osob s demencí? Kdy přistoupit k opatrovnictví osob s demencí?

Absolvent získá základní orientaci v problematice svéprávnosti osob s demencí, získá základní přehled o variantách řešení dané problematiky. Kurz se zaměřuje na rizikové aspekty práva ve vztahu klient a poskytovatel. Lektor vysvětluje předpisy přístupnou formou a reaguje na aktuální dotazy z praxe posluchačů.

Datum a místo konání: 3.11.2015, Brno, BBP, Londýnské nám. 2

Cena: 600Kč