Jak efektivně edukovat pacienta a příbuzné

Motto:

 
„Lidé žádají v motlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.“
Demokritos
 
Řada léčebných procesů je úzce spjata i se správnou edukací pacienta. Bohužel v našem zdravotnictví nebývá edukaci pacienta dáván dostatečný prostor a čas. Edukace pacientů a příbuzných je navíc velice náročná i po stránce komunikační. Dosažení výsledků v rámci edukace bývá často nejisté. Tento kurz přináší praktické návody a metody, jak pacienty efektivně edukovat a jak jim srozumitelně předávat informace vedoucí k podpoření jejich léčby.
 
Cíl kurzu
 • Naučit se způsoby komunikace, které vedou k edukaci pacienta a příbuzných.
 • Pochopit, jak pacient vnímá a akceptuje informace, které mu zdravotník předává.

Osnova programu:

 • Co vnímání pacient při hospitalizaci či vyšetření.
 • Selektivní percepce, retence a pocit ohrožení.
 • Psychologie a základní potřeby nemocného člověka.
 • Typ osobnosti a přístup k vlastnímu zdraví.
 • Je třeba pacienty „strašit“? – důsledky negativní motivace.
 • Ošetřovatelský plán.
 • Typ osobnosti a příjem informací.
 • Typ osobnosti a krizová komunikace.
 • Příbuzní.
 • Komunikační signály eliminující stres u pacienta.
 • Image zdravotníka.
 • Rozdíly v edukaci pacienta lékařem a zdravotní sestrou.
 • Vliv stresu na krátkodobou a dlouhodobou paměť.
 • Vzdělaný pacient a jeho přínos k vlastní léčbě.
 • Edukace pacienta jako součást ošetření.
 • Specifika edukace dospělých.
 • Specifika edukace dětí.
 • Specializovaná edukace.
 • Motivace pacienta.
 • Kognitivně-behaviorální přístup k edukaci.
 • Vhodný slovník v komunikaci v pacientem.
 • Běžné edukační pomůcky (informační letáky atd.) a jejich správné využití.

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*