Prezentační dovednosti a efektivní vedení porad

Časová dotace kurzu: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je načerpat dovednosti z oblasti prezentačních dovedností a zvládnout přípravu a vedení porady.

Absolvováním tohoto tréninkového programu si osvojíte:

  • Prezentační dovednosti nezbytné v práci manažera
  • Dovednosti vedoucí ke kvalitní přípravě na poradu
  • Přesvědčovací techniky a přípravu na cílenou argumentaci

Obsah:

  • Prezentace jako komunikační nástroj
  • Příprava prezentace
  • Osobnost a image prezentujícího
  • Realizace prezentace
  • Úskalí prezentace
  • Příprava na poradu
  • Realizace porady

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*