Efektivní motivace a hodnocení zaměstnanců

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je upevnit si důležitou součást manažerské práce - vést a hodnotit své spolupracovníky pomocí ověřených postupů a metod hodnocení.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
  • Zásady vedení hodnotícího rozhovoru
  • Zvládat obtížné situace při vedení hodnotícího rozhovoru
  • Vést pochvalný a vytýkací rozhovor

Obsah:

  • Motivace a hodnocení - základní pojmy
  • Základy řízení a zadávání úkolů
  • Motivace jako manžerský nástroj
  • Hodnotící a motivační pohovor
  • Průběžné hodnocení v praxi
  • Příprava zaměstnance na hodnocení
  • Prevence demotivace zaměstnanců

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*