Worklife balance - Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Časová dotace: 8 hodin

Hlavním vzdělávacím cílem tohoto kurzu je pomoci nastavit rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

Absolvování tohoto tréninkového programu Vám pomůže:

  • Nastavit si a uvědomit si životní priority.
  • Upevnit si životosprávné návyky.
  • Uhájit si svůj osobní prostor.

Obsah:

  • Život v rovnováze
  • Osobní život a seberealizace
  • Budování kariéry v souladu s osobním životem
  • Změny vedoucí k rovnováze
  • Plánování změn
  • Změny životních návyků v praxi

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*