Základy time managementu

Časová dotace: 8 hodin

Motto:

„Není větší ztráty nad ztracený čas.“ Michelangelo Buonarroti

Stěžejní součástí práce manažera je umět si zorganizovat vlastní pracovní čas a režim a řídit výkonnost svých spolupracovníků. Je důležité umět si stanovit priority v pracovním, ale i v osobním životě tak, abychom dokázali skloubit obojí a dosáhli tak našich plánovaných cílů a vytoužených úspěchů.

Absolvováním tohoto odborného programu se účastníci naučí:

  • Stanovit si pracovní priority a organizovat čas.
  • Motivovat své spolupracovníky prostřednictvím delegování.
  • Plánovat čas a určit zloděje času.

Osnova programu:

  • Specifika time managementu v sociálních službách
  • Životní priority a analýza hospodaření s časem
  • Jak přistupovat k řízení času
  • Každodenní plánování času v prostředí sociálních služeb
  • Eliminace časových ztrát
  • Delegování

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*