Aktivizační techniky v práci se seniory

Časová dotace: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je předat poznatky a zkušenosti z oblasti aktivizace seniorů.

Tento tréninkový program je zaměřen na:

  • Zdůraznění významu soběstačnosti a aktivity seniorů
  • Předání zkušeností a dovedností v tréninku paměti
  • Nácvik stimulačních aktivit určených pro seniory

Osnova programu:

  • Přínos aktivizačních technik v gerontologii
  • Aktivizační metody využitelné v gerontologii
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Kombinování a využití dalších aktivizačních technik
  • Motivace klientů k využití aktivizačních technik
  • Aktivizační techniky v individuálním plánování

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*