Úvod do reminiscenční terapie - speciální metoda práce se seniory

Časová dotace: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je informovat a možnostech a významu reminiscenční terapie u seniorů.

Tento vzdělávací program vás seznámí:

  • S významem reminiscenční terapie
  • S principy zařazení prvků reminiscenční terapie do praxe
  • S jednotlivými prvky reminiscenční terapie

Obsah:

  • Úvod do reminiscenční terapie
  • Role vzpomínek v životě seniorů
  • Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života seniorů
  • Pečovatel a jeho orientace v reminiscenční terapii
  • Formy reminiscenční terapie v praxi
  • Zdroje a pomůcky pro reminiscenční terapii
  • Specifika reminiscenční terapie pro seniory se psychickými a fyzickými zdravotními problémy

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*