Úvod do problematiky komunikace s klientem s rizikovým chováním

Časová dotace:

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je informovat o úskalích komunikace s klientem s rizikovým chováním.

Absolvováním tohoto vzdělávacího programu si rozšíříte:

  • Znalost legislativy související s problémovým chováním
  • Schopnost rozpoznat a odstranit spouštěče problematického chování
  • Znalost postupů při de-eskalaci napětí
  • Portfolio komunikačních technik

Obsah:

  • Základní pojmy a bio-psycho-sociální přístup
  • Poruchy chování
  • Agresivní chování
  • Komunikace s klientem s rizikovým chováním
  • Praktický nácvik komunikace s klientem s rizikovým chováním
  • Prevence agresivních stavů

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*