Svéprávnost, právní jednání,opatrovnictví osob s demencí

Časová dotace: 8 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je získat orientaci v problematice svéprávnosti k právním úkonům osob s demencí.

Absolvováním tohoto vzdělávacího programu si rozšíříte:

  • Znalosti legislativy a jejího uplatňování

Obsah:

  • Práva osob s demencí
  • Demence, jednotlivá stadia a projevy
  • Právní osobnost a svéprávnost, právní jednání osob s demencí
  • Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého jednat
  • Řízení o některých podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti
  • Zastoupení, opatrovnictví, veřejný opatrovník

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*