Vyjednávání pro vedoucí pracovníky a intervence do konfliktu

Motto:

 
„Každá válka končí jednáním. Proč nevyjednávat dřív, než začne?"
                                                                                                    D. Néhrú
 
Vyjednáváme od dětství, aniž si to uvědomujeme – vyměňujeme barevné kuličky, modré autíčko za červené... V životě není jednoduché získat vždy to, co chceme nebo si přejeme, a co je pro nás výhodné. Stejné úvahy má i náš partner v jednání. Pokud chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku pro sebe nebo svou organizaci, jsme nuceni jednat a vyjednávat. Přitom toužíme udržet si dobré vztahy se svým okolím i protistranou v jednání. Je to jednoduché?
Odpověď získáte v našem kurzu.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
  • Jednotlivé typy vyjednávání.
  • Strategie a taktiky ve vyjednávání.
  • Jak správně argumentovat a přesvědčit.

Osnova programu:

  • Roviny vyjednávání
  • Komunikace při jednání
  • Druh vyjednávání
  • Osobnost vyjednávače
  • Fáze jednání a vyjednávací strategie
  • Konflikt a jeho řešení intervencí

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*