Individuální práce s klientem, prevence vzniku závislosti na sociální službě

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz přináší nový pohled na ošetřovatelství a apeluje na využívání zachovalých schopností a dovedností klienta. Zabývá se základy Böhmova psychobiografického modelu, jež staví na aktivní práci s biografií klienta, a obsahuje doporučení, jak tento model přenést do praxe.

Obsah

  • Demografie, pojem stáří
  • Kvalita života ve stáří a možnosti jejího zvýšení
  • Böhmův psychobiografický model
  • Osobnost seniora a význam aktivizace seniorů
  • Praktická doporučení v uplatňování Böhmova psychobiografické modelu

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*