Zásady poskytování podpory pozůstalým

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Pracovníci pomáhajících profesí působící v zařízeních sociální péče se velmi často dostávají do kontaktu s pozůstalými. Mnohdy sami pociťují hlubokou ztrátu nad odchodem klienta a cítí se pozůstalými. Kurz má za cíl otevřít téma truchlení v pomáhajících profesích a nasměrovat pečující personál k ohleduplné práci s pozůstalými. Kurz je zaměřen na odstranění obav z komunikace o smrti a zemřelém. Kurz přináší i praktické návody týkající se důstojného předávání věcí pozůstalým, vyřízení formalit či klidné, vyrovnané a neuspěchané komunikace s pozůstalými.

 

Osnova

  • Základní pojmy: smrt, umírání, osobnost pozůstalého, trauma
  • Osobnost pozůstalého a proces truchlení
  • Komunikace s pozůstalým
  • Duchovní potřeby pozůstalých
  • Osobnost komunikátora s pozůstalými

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*