Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na inspekci kvality sociální služby

Časová dotace kurzu: 8 hodin

 Anotace:

Kurz se zaměřuje na klíčové a problémové oblasti v rámci inspekce kvality sociální služby. Kurz obsahuje řadu praktických doporučení k přípravě na inspekci a zohledňuje i téma vhodné komunikace v průběhu inspekce. Kurz je veden zkušenou inspektorkou kvality sociálních služeb.

Lektor: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

Osnova kurzu:

  • Proces poskytování služeb
  • Kvalita poskytovaných služeb
  • Právní rámec inspekce
  • Inspekce jako nástroj hodnocení kvality sociálních služeb
  • Příprava na inspekci vzhledem ke konkrétním standardům
  • Postinspekční fáze

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*