Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Pracovníci v sociálních službách stále častěji pečují o seniory, jež vykazují známky různého stupně Alzheimerovy choroby. Klienti trpící Alzheimerovou chorobou vyžadují v péči zvláštní přístup a to především v oblasti komunikace. Kurz "Komunikace s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou" umožňuje účastníkům rozšířit si teoretické znalosti o Alzheimerově chorobě a zároveň získat praktické dovednosti a užitečné tipy pro efektivní komunikaci. Kurz dává důraz na přijetí specifického chování těchto klientů a vysvětluje příčiny změn, které nastávají ve struktuře osobnosti postiženého. Nabyté znalosti a dovednosti z kurzu podpoří pečovatele v budování prostředí a zázemí, jež zkvalitní postiženým osobám život a umožní jim prožívat kladné emoce.

 

Obsah kurzu

  • Nástup Alzheimerovy choroby
  • Průběh a příznaky Alzheimerovy choroby
  • Přístup ke klientům trpícím demencí
  • Přístup ke klientům trpícím depresí
  • Péče o nemocné a praktická doporučení pro pečovatele
  • Význam příbuzných v péči o klienty s Alzheimerovou chorobou
  • Práva nemocných trpících Alzheimerovou chorobou
  • Vliv prostředí a aktivizační techniky

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*