Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové spolupráce TOP 10

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je pochopit důležitost motivace, týmová spolupráce a prevence syndromu vyhoření.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
  • Jak motivovat sám sebe, význam motivace k práci.
  • Jak komunikovat a spolupracovat v týmu
  • Jak zvládat svou práci a předcházet syndromu vyhoření

Obsah:

  • Osobnost pracovníka v zařízeních sociální péče
  • Motivace a sebemotivace v osobním a pracovním životě, proč dělám rád(a) svou práci, čím jsem důležitý
  • Firemní kultura v zařízeních sociální péče, naše poslání, zaměstnanec – nositel firemní kultury zařízení
  • Pracovní práva a zodpovědnosti, co mohu a nemohu řešit v rámci své pracovní pozice.
  • Význam interní komunikace a přenosu informací mezi spolupracovníky
  • Pracovní skupina, pracovní tým, má role v týmu na pracovišti
  • Syndrom vyhoření a jak mu předcházet

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*