Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí

Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují služby sociální péče a sociálního poradenství osobám nemocným Parkinsonovou nemocí, zajišťují jim pomoc a podporu za účelem prevence sociálního vyloučení, pomáhají zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, důstojné prostředí a zacházení a zapojení se v nejvyšší možné míře do běžného života.

Obsah semináře:

1. část: teoretická část

 • co je Parkinsonova nemoc
 • příčiny a vznik nemoci
 • příznaky motorické, nemotorické
 • typy a formy onemocnění
 • časový rozvoj nemoci
 • možnosti léčby

 

2. část: teoretická část

 • praktické rady, tipy, jak pomoci a jak si poradit v denních činnostech s nemocným
 • komunikace, poruchy řeči a psaní
 • pohyb a poruchy chůze
 • strava a poruchy polykání, výživa a strava
 • spánek a poruchy spánku, vstávání
 • hygiena a oblékání
 • psychika
 • cestování, domácnost
 • rady pro pečovatele, pro nemocné, pro rodinné příslušníky

 

3. část: praktická část

 • vžít se do role nemocného – po skupinkách
 • zkusit si tipy z praktické části
 • nácviky – chůze, vstávání, obracení se
 • důležitost logopedie, polykání
 • cvičební jednotka ranní

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*