Rozvoj dovedností středního managementu v sociálních službách

Anotace

Střední management v institucích sociální péče naráží na typické potíže nejčastěji spojené s interní komunikací a organizací práce. Vedoucí často čelí nedostatku prostoru pro vzájemnou komunikaci mezi sebou, řeší neshody mezi spolupracovníky či mezi jednotlivými úseky, slýchají řadu stížností od podřízených na organizaci a podmínky práce, překonávají úskalí ženských kolektivů či dohlížejí na kvalitu plnění jednotlivých pracovních úkonů. Vedoucí pracovník tak může rychle nabýt dojmu, že je stále o krok pozadu s děním na pracovišti a pouze řeší přicházejí problémy. Jak tento trend zvrátit a obstát na pozici středního manažera? Kurz "Rozvoj dovedností středního managementu sociálních služeb" se zaměřuje na budování vnímavosti k dění na pracovišti a dodává vedoucím nástroje k proaktivnímu přístupu k problémovým situacím. Věnuje se především rozvoji interní komunikace - dává důraz na vzájemnou komunikaci vedoucích a na cílený přenos informací od podřízených k nejvyššímu managementu pomocí vhodných mediačních a komunikačních nástrojů. Rovněž rozvíjí v účastnících schopnost náhledu na dynamiku týmů, podněcuje manažery k sebereflexi a dodává jim sebevědomí k proaktivnímu vedení.

Obsah

  • Cílové dovednosti manažerů
  • Sebepoznání manažera a nalezení vlastního přístupu k vedoucí pozici
  • Dynamika týmů a možnosti ovlivnění týmů
  • Význam proaktivní komunikacev práci středního managementu sociálních služeb
  • Interní komunikace směrem k podřízeným, vedení porad
  • Využití mediace

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*