Základy polohování a ergonomické manipulace s klientem v geriatrické praxi

Anotace

S narůstajícím množstvím klientů se sníženou pohyblivostí a soběstačností přicházejí zvýšené nároky na pečovatele ohledně manipulace a polohování klientů. Polohování přináší neoddiskutovatelný efekt pro klienty v podobě nižšího výskytu dekubitů, nicméně jde o vysoce specifickou dovednost. Polohování je třeba bezchybně provádět z důvodu dosažení žádoucího efektu a rovněž z důvodu uchování zdraví pohybového aparátu pečovatele. Rovněž nácvik manipulace s klientem vyžaduje důslednost s ohledem na zvýšené nároky na šetrnost těchto úkonů.

Kurz "Polohování a ergonomická manipulace s klientem v geriatrické praxi" je veden zkušenou lektorkou z praxe a je koncipován jakožto praktický nácvik dovedností spojených s manipulací a polohováním klientů, jež je doplněn o nezbytný teoretický základ.

Obsah

  • Úvod do polohování
  • Diagnózy spojené s polohováním
  • Způsoby šetrné manipulace s klientem
  • Nácvik polohování - praktická část
  • Nácvik ergonomické manipulace - praktická část

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*