Základy koučování pro manažery sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Základy koučování pro manažery sociálních služeb" přiblíží účastníkům možnosti využití koučujícího přístupu v manažerské praxi. Kurz se věnuje správnému vymezení pojmu koučink a přináší bližší náhled na koučující proces, včetně osvětlení metodiky GROW. Blíže se zabývá klíčovými body koučovacího rozhovoru: nastavení pozitivních cílů, pokládání koučovacích otázek a v neposlední řadě zvyšování sebedůvěry, odpovědnosti a uvědomění koučovaného. Rovněž vyjmenovává přínosy koučinku pro osobní rozvoj samotného manažera. Část kurzu je směřována i na koučující nástroje využitelné při vedení týmů. Součástí kurzu je i praktický nácvik pokládání koučujících otázek v triádách.

Obsah

  • Co je to koučink
  • Koučink v prostředí sociálních služeb
  • Koučující přístup v práci manažera sociálních služeb
  • Zkušenosti z praxe sociálních služeb
  • Koučování týmů
  • Rozvoj manažera prostřednictvím koučování

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*