Základní kurz Bazální stimulace

Časová dotace: 24 hodin

Anotace

Bazální stimulace® má již v praxi sociálních služeb své místo a její aplikace v mnoha případech nesporně vedla k navýšení kvality života klienta. Bazální stimulace® podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem klienta. Bazální stimulace® se vyznačuje celostní a vysoce lidskou péčí. Nedílnou součástí práce s tímto konceptem je integrace rodiny a příbuzných do péče a rovněž práce s biografií klienta. Základním principem Bazální stimulace® je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nebližším okolím, okolním světem a navázání komunikace. „Základní kurz Bazální stimulace“ přináší absolventům odborné poznatky a širokou škálu praktických dovedností, jež mohou bezprostředně využít v práci s klientem. Kurz je veden lektorem s certifikací mezinárodní asociace Bazální stimulace.

Obsah

Koncept a historie Bazální stimulace

Anatomie a fyziologie nervového systému člověka

Bigrafie

Význam vnímání a doteků v konceptu Bazální stimulace

Základní prvky Bazální stimulace

Somatiká stimulace

Vibrační stimulace

Vestibulární stimulace

Masáž stimulující dýchání

Životní témata v konceptu Bazální stimulace

 


Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*