Nástavbový kurz Bazální stimulace

Časoá dotace: 24 hodin

Anotace

Nástavbový kurz Bazální stimulace® navazující na Základní kurz Bazální stimulace® umožňuje absolventům rozvíjet praktické dovednosti, konzultovat vlastní zkušenosti a rozšířit si vědomosti v oblasti Bazální stimulace®. Zabývá se nejen širšími souvislostmi a reflexí praxe, ale uvádí posluchače do nastavbových prvků Bazální stimulace®. Podrobně se věnuje koupelím, orální, olfaktorické, optické a taktilně-haptické stimulaci, jež se účastníci naučí prakticky využívat.

Obsah

 • Koncept Bazální stimulace - opakování a rozšiřující informace
 • Životní témata v konceptu Bazální stimulace
 • Anatomie a fyziologie nervového systému
 • Nástavbové prvky konceptu
 • Orální stimulace
 • Olfaktorická stimulace
 • Taktilně-haptická stimulace
 • Optická stimulace
 • Auditivní stimulace
 • práce s biografií člověka
 • Práce s rodinou a zapojení rodiny do péče
 • Dokumentace k Bazální stimulaci

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*