Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb TOP 10

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

V každé profesi a pracovním prostředí může docházet k úbytku motivace zaměstnanců či dokonce k syndromu vyhoření. Z jakých důvodů tomu bývá v prostředí sociálních služeb? Jak zabránit klesající motivaci u zaměstnance a jaké vytvářet podmínky v pracovním prostředí? Jak dalece lze ovlivnit různé příčiny ztráty motivace? Na tyto otázky odpovídá kurz „Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb“, který se zabývá jednotlivými složkami motivace a externími faktory ovlivňujícími motivaci. Věnuje se osobnostním rozdílům ve vnímání motivujících podnětů a umožňuje absolventům nalézt vlastní zdroje motivace. Rovněž se zaměřuje na vzájemné posílení motivace v kolektivu, a především varuje před jednáním a chováním, jež působí na jednotlivce a potažmo celý kolektiv demotivačně.

Obsah

 • Motivace k práci v prostředí sociálních služeb
 • Specifika pomáhající profese
 • Důvody demotivace a demotivační chování
 • Důvody osobní demotivace či prokrastinace
 • Vliv stresu na motivaci
 • Osobní přínos, pocit jedinečnosti a vlastní důležitosti, sebemotivace
 • Motivační typologie, vhodné motivační nástroje
 • Ztráta motivace a syndrom vyhoření
 • Vliv pracovního prostředí na motivaci
 • Motivující komunikace v rámci týmu
 • Motivující a demotivující přístup k druhému
 • Jaká slova využíváme v komunikaci
 • Šíření negativních emocí v pracovním kolektivu

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*