Management změn - jak uřídit změnu

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Management změn - jak uřídit změnu" je určen pro vedoucí pracovníky a je zaměřen na zvládání procesů, jež jsou spojeny s různými druhy změn v zařízeních sociálních služeb. Kurz definuje změnu a shrnuje pozitivní i negativní dopady na provoz zařízení a chování zaměstnanců. Kurz popisuje zákonitosti procesu změny a zdůrazňuje především správné uchopení změny managementem. Dále doporučuje osvědčené modely řízení změn a varuje před vážnými chybami, k nimž v řízení změn nejčastěji dochází.

Osnova programu:

  • Definice změny, změna jako rozvoj
  • Pozitiva a negativa změn, reakce na změnu, bariéry přijetí změny
  • Průběh změny, roviny změny - emocionální, kognitivní, výkonová
  • Příprava managementu a prezentace změny, načasování změny, zvládnutí reakce na změnu
  • Jak řídit změny
  • Motivace lidí ke změně, překonání bariér, zapojení zaměstnanců do přípravy, realizace změny, vyhodnocení změny 

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*