Nástavbový kurz Bazální stimulace

Termín konání:  1.-3.10.2018, začátek od 9 hodin

Místo konání:  Brno Business park, Londýnské nám. 2, zasedací místnost v přízemí

Anotace kurzu:

Účastník si osvojí teoretické a praktické znalosti a dovednosti konceptu Bazální stimulace®. Zopakuje si aplikaci základních prvků tohoto konceptu a osvojí si nástavbové prvky BS.

 

Obsah:

·         Koncept Bazální stimulace – rozšiřující informace

·         Opakování základních prvků Bazální stimulace

·         Životní témata v konceptu Bazální stimulace

·         Anatomie a fyziologie nervového systému člověka

·         Nástavbové prvky Bazální stimulace

·         Práce s biografií člověka se zaměřením na nástavbové prvky BS

·         Vizuální, auditivní, taktilně – haptická stimulace, olfaktorická a orální stimulace

·         Práce s rodinou a zapojení rodiny do péče

·         Integrace prvků BS do péče

·         Dokumentace v BS a její tvorba, práce s dokumentací

 

Lektor: Mgr. Hedvika Borýsková, certifikovaný lektor Mezinárodní asociace Bazální stimulace® s registračním číslem 970 

 

Účastníci si sebou vezmou:

Deku, karimatku, malý polštářek, 2 žínky (případně froté ponožky) 2x malý ručník, 1x velký ručník, pleťové mléko, pohodlné oblečení

 

Cena za tři výukové dny:  3.500,- Kč na osobu

V případě dvou a více osob ze stejného zařízení 3.000,- Kč na osobu


Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*