Základy paliativní péče v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin
 
Anotace
Personál v sociálních službách často řeší otázky týkající se péče o umírající uživatele. Potřebuje umírající uživatel specializovanou paliativní péči? Jak naplňovat duchovní potřeby uživatele? Jak kvalitně pečovat o umírající pomocí dennodenních ošetřovatelských úkonů? 
 

Odpovědi na tyto a další otázky přináší kurz "Základy paliativní péče v sociálních službách", který popisuje zásady, význam a možnosti paliativní péče v prostředí sociálních služeb. Kurz účastníkům vysvětluje, jakými způsoby mohou přispět ke kvalitní péči o umírajícího, jak reagovat na změnu potřeb uživatele a jaké jsou nároky na samotného pečovatele. Kurz neopomíjí etickou a duchovní stránku paliativní péče a společně s absolventy se zamýšlí nad dobrou praxí paliativní péče.

Obsah

  • Postoje k umírání a smrti v současné společnosti
  • Význam a přínosy paliativní péče, hospicová péče
  • Způsoby a možnosti poskytování paliativní péče
  • Nároky na pečovatele o umírající
  • Duchovní přístupy v péči o umírajícího
  • Etické principy v péči o umírajícího, filozofické otázky
  • Psychologie osobnosti umírajícího
  •  Péče o příbuzné, pozůstalé

 

 


Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*