Firemní kultura v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Firemní kultura v zařízení sociálních služeb má přímý dopad na atmosféru v instituci, pověst zařízení a na kvalitu služeb. Firemní kultura rovněž zrcadlí úroveň komunikace mezi zaměstnanci či podobu vztahu k uživatelům. Na budování firemní kultury by se měli stejnou měrou podílet všichni zaměstnanci i vedení a neustále pracovat na vytvoření zdravého pracovního prostředí, jež v prvé řadě pocítí uživatel sociální služby. 

Kurz "Firemní kultura v sociálních službách" definuje firemní kulturu ve specifickém prostředí sociálních služeb, dokazuje nezbytnost vysoké firemní kultury a přináší řadu poznatků a tipů k budování zdravé firemní kultury. Kurz pečlivě vysvětluje specifika firemní kultury v prostředí sociálních služeb: přínos Standardů kvality sociálních služeb, cílená orientace na uživatele a význam etického přístupu. Kurz dále uvádí pojem interní zákazník a věnuje se i vhodnému způsobu komunikace - interní i externí. Motivuje účastníky k převzetí vlastní odpovědnosti za podobu firemní kultury a úroveň komunikace na pracovišti.

Obsah

  • Pojem firemní kultura v prostředí sociálních služeb
  • Standardy kvality sociálních služeb a jejich odraz ve firemní kultuře zařízení sociálních služeb.
  • Firemní kultura orientovaná na uživatele
  • Ukotvení Budování zdravé firemní kultury v praxi sociálních služeb.
  • etiky ve firemní kultuře zařízení sociálních služeb
  • Interní zákazník 
  • Stížnost jako test firemní kultury
     

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*