Úvod do standardů sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Standardy kvality prostupují a doprovází veškeré konání v sociálních službách. Přesto řada pracovníků v sociálních službách nemá úplně jasný přehled v koncepci standardů kvality, nenachází v nich smysl a nedokáže ocenit jejich význam.

Kurz "Úvod do standardů kvality sociálních služeb" přináší ucelený souhrn základních informací o standardech kvality a zmiňuje jejich dopad na kvalitu poskytované sociální služby. Zaměřuje se rovněž na podrobnější vysvětlení standardů, jež nejvíce souvisí s náplní práce řadových pracovníků. Kurz odpovídá na nejčastější otázky a problémy objevující se v praxi sociálních služeb.

 

 

Obsah

 

 • Sociální služby a zákon o sociálních službách
 • Hodnocení kvality a význam standardů kvality. Ukotvení standardů kvality v zákoně o sociálních službách. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. Modely pojetí sociálních služeb. Sociální začleňování. Aplikace standardů sociálních služeb. 
 • Standard č.1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb.
 • Standard č. 2: Ochrana práv osob.
 • Standard č. 3: Jednání se zájemcem o službu.
 • Standard č. 4: Smlouva o poskytování sociální služby.
 • Standard č. 5: Individuální plánování. Význam a smysl individuálního plánování. Osobní cíle a jejich naplňování. Zjišťování potřeb uživatelů. Individuální plánování a dobrá praxe. Nejčastější otázky k individuálnímu plánování.
 • Standard č. 6: Dokumentace o poskytování sociální služby. Náležitosti dokumentace. Ochrana osobních údajů.
 • Standard č. 7: Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Postup a náležitosti vyřizování stížností. Jak profesionálně vyřídit stížnost.
 • Standard č.8: Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje.
 • Standard č. 9: Personální a organizační zajištění sociální služby.
 • Standard č.10:  Profesní rozvoj zaměstnanců. Agenda jednotlivých standardů a základní informace.  Celoživotní vzdělávání pracovníků. Význam supervize.
 • Základní informace ke standardům č. 11 - č. 13.
 • Standard č. 14: Nouzové a havarijní situace. Písemná definice nouzových a havarijních situací a postup jejich řešení. Příčiny nouzových a havarijních situací.
 • Standard č.: 15: Zvyšování kvality sociální služby. Způsoby kontroly a hodnocení. Interní a externí zpětná vazba.
 • Význam a naplňování jednotlivých standardů pro praxi.
 • Nejčastější dotazy k daným standardům. 

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*