Umění doprovázet

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Kurz "Umění doprovázet" se velice podrobně věnuje komunikaci s uživatelem s terminálním stádiu. Kurz nahlíží na problematiku z psychologické stránky, zdůrazňuje význam hluboké empatie či schopnost reflektovat přání uživatele a rozvíjí v účastnících komunikační dovednosti zaměřené na doprovázení umírajících. 

Kurz vysvětluje princip verbálních i neverbálních metod doprovázení, jež reagují na aktuální potřeby konkrétních uživatelů. Vrací účastníky k významu posledního přání či posledního rozloučení, poukazuje na častou potřebu umírajících najít smysl svého života či obracení se k minulosti. Kurz nezapomíná ani na doporučení týkající se jednání s pozůstalými a připravuje pečující na tento nelehký úkol. Kurz se zabývá i osobností doprovázejícího, jeho osobním i profesním růstem a napomáhá účastníkům hledat odpovědi na etické otázky.      

Obsah

  • Pojem thanatologie
  • Jak může doprovázení pomoci
  • Podpora bližních nemocného 
  • Osobnost doprovázejícího
  • Individuální přístup v doprovázení 

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*