Komunikace v paliativní péči

Časová dotace: 8 hodin

Anotace 

V paliativní péči je profesionální a empatická komunikace jedním ze základních pilířů péče. Komunikace v paliativní péči klade vysoké osobnostní i profesní nároky na pečující a ošetřovatelský personál. Kurz "Komunikace v paliativní péči" široce nastoluje toto téma a je průvodcem mnoha dovedností a znalostí, jež jsou nezbytné v komunikaci s uživatelem v terminálním stadiu. 

Kurz se zabývá osobnostním růstem pečujícího a rozvojem empatického vnímání, nezapomíná zdůraznit potřebu pravidelné sebereflexe a supervize. Rovněž je zaměřen na přímou komunikaci a vedení rozhovorů s umírajícím uživatelem a to především v oblasti zjišťování a praktického naplňování potřeb. Kurz zmiňuje i význam doprovázení, rozvojem důvěry ve vztahu pečující-uživatele a duchovní podporou. Kurz otevírá mimo jiné i otázku uspořádání osobních záležitostí, s čímž souvisí i vhodná forma komunikace s příbuznými.


Obsah

  • Osobnost pečujícího v paliativní péči
  • Potřeby uživatelů v terminálním stádiu
  • Doprovázení uživatele v terminálním stádiu
  • Rozvoj empatické komunikace
  • Uspořádání osobních záležitostí, práva uživatelů
  • Komunikace s příbuznými uživatele v terminální stadiu.
     

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*