Duševní hygiena a etický přístup v paliativní péči

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Péče o uživatele v terminálním stádiu je nesmírně náročný úkol, jak po stránce zajištění jejich fyzických potřeb, tak po stránce naplnění potřeb duchovních. Během péče o uživatele v terminální stádiu vyvstává řada etických a duchovních otázek, které zaznívají z úst uživatele, jeho blízkých, a které si kladou i sami pečující.

 

Věnovat se těmto otázkám a postupně je zodpovídat bývá základním předpokladem prevence syndromu vyhoření. Na kurzu "Duševní hygiena a etický přístup v paliativní péči" mají účastníci možnost tyto otázky otevřít, reflektovat své zkušenosti a hledat odpovědi společně s lektorem. V první části se kurz se podrobně věnuje etickému přístupu v paliativní péči, vysvětluje základní etické principy a poukazuje na základní etická a duchovní témata v paliativní péči. V druhé části se pak zabývá osobností pečujícího, duševní hygienou a zpracováním psychické zátěže profese.   


Obsah

  • Význam etického přístupu v paliativní péči
  • Základní pojmy z oblasti etiky
  • Specifické nároky na pečující v paliativní péči
  • Duševní hygiena pečujících
  • Význam relaxace
     


Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*