Úvod do trénování paměti

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin 

Anotace

Zhoršování paměti je jedním z příznaků stárnutí, jež má velký dopad na sebevědomí a soběstačnost uživatelů. Dlouhodobý trénink pomocí účinných technik napomáhá udržovat  paměť v dobré kondici u aktivních seniorů i u seniorů v pobytových zařízeních. Kurz „Úvod do trénování paměti“ přináší řadu poznatků z oblasti práce s pamětí a vysvětluje principy fungování paměti. Je zaměřen na praktické procvičení a pochopení různých technik trénování paměti. Absolventovi bude poskytnuta řada tipů a nástrojů, jak s uživateli každodenně procvičovat paměť při běžných činnostech i během aktivizace.

Obsah: 

  • Paměť - základní pojmy
  • Strategie přístupů k trénování paměti
  • Cvičení na posílení paměti
  • Mnemotechniky
  • Aktivizace seniorů a trénování paměti


 


Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*