Dynamický managemenet v prostředí sociálních služeb

Anotace

Management v prostředí sociálních služeb čelí stálým výzvám i přicházejícím změnám. Samotné poskytování sociální služby přináší vzhledem ke struktuře uživatelů řadu složitých úkolů, jež jsou navíc naplňovány v proměnlivém prostředí za narůstajících požadavků. Vedení zaměstnanců v sociálních službách obnáší řadu otázek, jejichž řešení se často nachází v jedinečném konkrétním řešení, jež plně odhaluje potenciál a vnitřní sílu samotné organizace. Dynamický management přispívá k efektivnímu vedení organizace a umožňuje organizaci řídit jakožto živoucí organismus v proměnlivých podmínkách.

Kurz "Dynamický management v prostředí sociálních služeb" osvětluje nový přístup k managementu a rozsáhle se věnuje výkladu pojmu "učící se organizace", jenž je neodmyslitelně spojen s neustálým rozvojem lidských zdrojů. V praktické části kurzů lze nahlédnout na přínos koučujícího přístupu v řízení týmů a zamyslet se nad zněním koučujících otázek, jež přispívají k budování odolnosti organizace vůči vnějším změnám. Poslední část kurzu se zabývá možnostmi seberozvoje dynamického manažera a poukazuje na klíčové prvky vytvářející manažerskou integritu.

Obsah

  • Pojetí dynamického mangementu
  • Rozvoj pracovníků v koncepci dynamického managementu
  • Učící se organizace
  • Porada v duchu dynamického mamagementu
  • Seberozvoj dynamického manažera

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*