Prezentace sociální služby uživatelům a jejich rodině

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Sociální služba nebývá vnímána jako komerční produkt, nicméně i zde platí nutnost zprostředkovat základní informace o této službě a její přínosy potenciálnímu uživateli. Potenciální uživatelé sociálních služeb se vyznačují určitou křehkostí - bývají v těžké životní situaci či nemocní, mnohdy mají z různých důvodů snížené rozhodovací schopnosti, mohou být snadněji manipulovatelní. Z těchto důvodů jsou kladeny na prezentaci sociální služby zvýšené etické nároky a úspěšnost prezentace je nebývale spojena s osobou zastupující a prezentující danou sociální službu.

Kurz "Prezentace sociální služby uživatelům a jejich rodině" shrnuje zákonitosti, jež vytvářejí image sociální služby, a vyjmenovává nejčastější prohřešky proti dobrému jménu. Absolventi budou poučeni o specifikách prezentace sociální služby a budou seznámeni s charakteristikou potenciálních uživatelů. Kurz se podrobně věnuje prvnímu kontaktu s potenciálním uživatelem i samotnému jednání se zájemcem o službu. Kurz nabízí i přehled základních prezentačních dovedností. Teoretické části kurzu jsou vždy doplněny praktickým nácvikem komunikačních dovedností na modelových situacích z prostředí sociálních služeb.

Obsah:

  • Základy prezentace sociální služby
  • Potenciální uživatel
  • První kontakt s potenciálním uživatelem
  • Obecné prezentační dovednosti
  • Jednání se zájemcem o službu

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*