Delegování a efektivní motivace podřízených

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Narůstající objem pracovních úkonů v sociálních službách jde ruku v ruce s nárůstem nezbytné administrativy a mnohdy je provázen únavou či vyhořením pracovníků. Rovněž charakteristika pracovních zadání v sociálních službách vyvíjí stále vyšší tlak na odbornost pracovníků a kvalitu práce. Vysoké nároky mnohdy přispívají k demotivaci pracovníků a k menší odolnosti vůči přicházejícím změnám. Jak podpořit motivaci pracovníků a podnítit zájem o nové pracovní výzvy?

Kurz "Delegování a efektivní motivace podřízených" nabízí ucelený pohled na problematiku motivace podřízených, včetně motivační typologie, a zabývá se praktickým uplatněním těchto znalostí a dovedností v prostředí sociálních služeb. Přístup k motivaci podřízených zasazuje do celkového konceptu řízení pracovního výkonu podřízeného od zadávání úkolů, přes podávání kvalitní zpětné vazby až po individuální přístup k využití dostupných motivačních nástrojů. Kurz rovněž dává důraz na praktické osvojení komunikačních technik při motivačním rozhovoru. Jako další prostředek motivace podřízených a rozvoje kultury organizace přináší proces delegování. Absolvent kurzu se seznámí s metodikou postupu delegování v teoretické rovině i na praktických příkladech a dozví se o úskalích, jež delegování provázejí.

Obsah:

  • Základy managementu
  • Zadávání úkolů a efektivní motivace
  • Motivační typologie
  • Efektivní motivace v praxi
  • Zásady a metodika delegování delegování v praxi

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*