Základy edukace uživatele s inkontinencí a jeho rodiny

Časová dotace: 5 hodin

Anotace

Nástup inkontinence často silně zasáhne kvalitu života nemocného. I přes dostupnost široké škály inkontinenčních pomůcek se mnohdy stává, že člověk s diagnózou inkontinence plně nevyužívá všechny tyto možnosti, neboť kvůli citlivosti daného tématu není schopen o problému komunikovat a chybí mu zásadní informace. Tím se nadále rozvíjí jeho sociální izolovanost a kvalita života nadále klesá.

Jak tedy s inkontinentním uživatelem vhodně komunikovat? Jak mu či jeho rodině předat veškeré dostupné informace a nezbytné dovednosti k používání inkontinenčních pomůcek? Kurz "Základy edukace uživatele s inkontinencí a jeho rodiny" přináší základní shrnutí problematiky inkontinence a dále se široce věnuje tématu edukace. Popisuje klíčové zásady edukace a edukačního rozhovoru, zdůrazňuje význam behaviorálního přístupu v edukaci, upozorňuje na nejčastější úskalí v edukačním procesu a představuje různé edukační pomůcky usnadňující daný proces. V rámci kurzu posluchač projde praktickým nácvikem edukačního rozhovoru.

Obsah:

  • Úvod do problematiky inkontinence
  • Specifika edukace uživatele
  • Klíčové zásady edukačního rozhovoru
  • Edukační rozhovor v praxi

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*