Otevřené kurzy Brno

Respektující komunikace v sociálních službách

Datum a místo konání: 28.5.2020

Uzávěrka přihlášek: 20.5.2020

Lektor: Ing. Hana Podzemná

 

 Z obsahu:

 ·         Jak využít respektující komunikaci v sociálních službách a jaké jsou její přínosy?

 ·         Sebeúcta jako základ respektu k druhým

 ·         Role pracovníka v sociálních službách a respektující komunikace

 ·         Budování respektujícího přístupu

·         Respektující komunikace v praxi

 

Výživa a dietní intervence u uživatelů sociálních služeb 

Datum a místo konání: 4.6.2020

Uzávěrka přihlášek: 28.5.2020

Lektor: PhDr. Nikola Peřinová

 

 Z obsahu: 

 ·         Nároky na kvalitu a kvantitu výživy

·         Jednotlivé živiny a jejich funkce v organismu, základy metabolismu

·         Výživový stav uživatele a dietní plán

·         Základy a principy diet využívaných v pobytových sociálních službách

·         Výživové doplňky a přípravky


Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*