Úvod do supervize

Časová dotace: 5 hodin

Anotace

Supervize je nedílnou součástí rozvoje pracovníků v sociálních službách a vysokou měrou přispívá ke kvalitě poskytované služby. Mnohdy ale není význam supervize správně pochopen v celé své šířce zvláště ze strany supervidovaných, což vede ke snížené proaktivitě pracovníků během supervize. Kurz „Úvod do supervize“ účastníkům plně vysvětluje pojem supervize, prezentuje různé druhy supervize a představuje vztah: supervizor – supervidovaný. Kurz rovněž přibližuje průběh supervize, výběr supervizora a náležitosti konání supervize. Poukazuje na návaznost supervize ke standardům sociálních služeb a vyzdvihuje kladný vliv supervize na kvalitu péče. Během kurzu si účastníci projdou ukázkou supervize a mohou klást dotazy přímo k procesu supervize a diskutovat jej.  

Obsah

  • Ukázka supervize
  • Supervize v kontextu standardů sociálních služeb
  • Průběh supervize a výběr supervizora
  • Druhy supervize

 

 

 

 


 


Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*