Základy zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je objasnit účastníkům základní principy a mechanismy vzniku stresu.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
  • Naučit se rozpoznávat symptomy vyhoření
  • Naučit se zodpovědnosti za fyzické i duševní zdraví

 

Obsah:

  • Požadavky na osobnost pracovníka v sociálních službách
  • Význam sebepoznání pro orientaci v náročných a zátěžových situacích při jednání s klienty i spolupracovníky
  • Charakteristika stresu a zátěžové situace
  • Syndrom vyhoření
  • Zvládání stresu u komunikačního partnera
  • Fyziologie stresu, pozitivní a negativní účinky stresu v práci pracovníka v sociálních službách
  • Praktické zásady předcházení stresu

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*