Využití asertivní komunikace při jednání v sociálních službách TOP 10

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je porozumět asertivitě a asertivním technikám.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu si osvojíte:
  • Pravidla asertivního jednání
  • Využití asertivních technik

Obsah:

  • Porozumění pojmu asertivita
  • Asertivní komunikace - obrana proti manipulaci
  • Argumentace a argumentační techniky
  • Asertivní práva jako základ pro vytvoření dobrých mezilidských vztahů
  • Jak prakticky využít asertivní techniky
  • Tři kroky k asertivitě

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*