Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele

Časová dotace kurzu: 5 hodin 

Anotace

Inkontinence se řadí mezi velmi častá onemocnění uživatelů sociálních služeb, jež mívá nemalý dopad na psychickou stránku uživatele. Mimo jiné i významně zvyšuje nároky na hygienu a ošetřovatelský proces, který zahrnuje především správnou aplikaci vhodných inkontinenčních pomůcek. 

Kurz "Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele" přináší základní poznatky v tématu inkontinence, informuje o jednotlivých typech a příčinách vzniku, popisuje stupně inkontinence a jejich vliv na kvalitu života. Velká část kurzu je zaměřena na praktický nácvik výběru funkční pomůcky a aplikaci těchto pomůcek dle osvědčených postupů. Kurz se věnuje i doporučením ohledně vhodné komunikace s inkotinentním uživatelem.   

Obsah:

  • Základní informace o problematice inkontinence
  • Typy inkontinence, stupně inkontinence a možná řešení
  • Problematika inkontinence v přímé péči
  • Ošetření inkontinentního uživatele
  • Péče o uživatele se zaměřením na přímou péči
  • Praktický nácvik použití pomůcek v přímé péči

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*