Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách TOP 10

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Anotace

Kurz "Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách" shrnuje celkovou náplň práce klíčového pracovníka a zabývá se nároky a požadavky, které jsou na klíčového pracovník.

Dívá se nejen na povinnosti a popis práce, ale rovněž se věnuje osobnosti klíčového pracovníka, osobnostnímu rozvoji a vnitřní motivaci. Účastníkům doplňuje i nezbytné znalosti z právního minima a hlouběji prochází standardy sociálních služeb, jež se práce klíčového pracovníka přímo dotýkají. Část kurzu se zabývá rozvojem komunikačních dovedností, připomíná různé komunikační techniky v práci s uživatelem a doporučuje vhodné postupy v komunikaci s kolegy při realizaci péče.  

 Obsah:

  • Role klíčového pracovníka
  • Standardy sociální služeb v práci klíčového pracovníka
  • Právní minimum pro klíčové pracovníky
  • Klíčový pracovník a realizace péče
  • Rozvoj klíčového pracovníka
     

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*