Komunikační dovednosti klíčového pracovníka v práci s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Náplň práce klíčového pracovníka vykazuje vysoké nároky na komunikační dovednosti, neboť klíčový pracovník musí být schopen profesionálně komunikovat nejen s uživatelem a jeho rodinou, ale i s ostatními kolegy, kteří se na péči o uživatele podílejí.

Kurz "Komunikační dovednosti klíčového pracovníka v práci s uživateli a jejich rodinou" přináší kromě základních ověřených přístupů ke komunikaci i řadu podnětných komunikačních technik nezbytných v práci klíčového pracovníka. Účastníci mají možnost praktického nácviku aktivního naslouchání či asertivních technik. Rovněž se kurz věnuje i speciálních technikám získávání informací o potřebách uživatelů, se zaměřením na obtížně komunikující uživatele. Do kurzu jsou zahrnuta i témata rozvoje komunikačních dovedností v práci s rodinou uživatele a profesionální zvládání konfliktních či obtížných situací. Účastníkům jsou předestřeny možnosti využití proaktivní komunikace a cesty k budování dobrých vztahů mezi kolegy.

Obsah

  • Základní komunikační dovednosti klíčového pracovníka
  • Aktivní naslouchání
  • Další metody získávání informací o potřebách uživatele
  • Asertivní přístup v práci klíčového pracovníka
  • Řešení obtížných situací a konfliktů s uživateli a spolupracovníky
  • Komunikační dovednosti v týmové spolupráci

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*