Specifika komunikace s uživateli s vybranými diagnózami - mentální postižení a demence TOP 10

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Anotace

 Uživatelé s diagnózami mentální postižení a demence vykazují zvýšené nároky na způsob komunikace. Kurz „Specifika komunikace s uživateli s vybranými diagnózami - mentální postižení a demence“ pečlivě rozebírá tyto diagnózy, vysvětluje etiologii a stupně onemocnění, zaměřuje se na změny kognitivních funkcí a popisuje dopady těchto diagnóz na komunikační dovednosti a projev uživatele. Kurz se rovněž zabývá individualitou uživatele a věnuje se rozšíření dovedností klíčových pracovníků v zjišťování a naplňování potřeb těchto uživatelů. Kurz je zaměřen především na zvýšení komunikačních dovedností a využití různých komunikačních technik v práci s uživatelem. Dále se věnuje i nejčastějším příčinám obtížných situací a jejich předcházení, obsahuje i nácvik zvládání konfliktů.   

Obsah:

  • Dopad diagnóz na komunikaci 
  • Individualita uživatele
  • Specifika komunikace
  • Komunikace v obtížných situacích 
  • Role klíčového pracovníka v komunikaci 

 


Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*