Individuální plánování pro klíčové pracovníky

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Anotace

Individuální plánování a tvorba individuálního plánu patří mezi nejčastěji diskutovaná témata mezi klíčovými pracovníky. Kurz "Individuální plánování pro klíčové pracovníky" přináší ucelený pohled na individuální plánování a provází absolventy celým procesem individuálního plánování. Uvádí souvislosti individuálního plánování se standardy kvality sociálních služeb a zdůrazňuje jeho význam. 

Kurz promlouvá o nezbytnosti správné charakteristiky a formulace osobního cíle uživatele. Absolventům předestírá řadu technik a metod zjišťování potřeb uživatele a umožňuje nácvik těchto technik s podporou zpětné vazby od lektora. Kurz se rovněž věnuje nejčastějším problémům spojených s individuálním plánováním, s tvorbou individuálního plánu a přináší tipy k tvorbě záznamů. V neposlední řadě se obrací i k nezbytným podmínkám realizace individuálního plánu a vyzdvihuje nutnost spolupráce celého týmu.

Obsah

  •  Individuální plánování ve vztahu ke standardům sociálních služeb
  • Osobní cíl klienta
  • Zjišťování potřeb klienta, tvorba a realizace IP
  • Obtížně komunikující klient
  • Pracovní tým a individuální plánování
  • Dokumentace IP
     

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*