Problémové a konfliktní situace a poskytování kritické zpětné vazby TOP 10

Časová dotace kurzu: 16 hodin

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je porozumět vzniku konfliktu a naučit se principům poskytování a přijímání pozitivní i kritické zpětné vazby.

Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:

 • Řešit problémové a konfliktní situace v pracovním i osobním životě
 • Způsoby poskytování konstruktivní zpětné vazby
 • Strategii vedení kritických rozhovorů

Obsah:

 • Charakteristika problému a konfliktu
 • Věcná rovina problému a emoční hladina konfliktu
 • Vliv vnímání lidí na posuzování konkrétní situace, typologie konfliktních jedinců
 • Model řešení konfliktu a vlastní sebereflexe
 • Kdo a co ovlivňuje přijímání kritických podnětů, co je častým předmětem kritiky, druhy kritiky
 • Způsoby poskytování zpětné vazby a ve kterých situacích, pravidla a poskytování přijímání zpětné vazby
 • Jak asertivně kritizovat a vytýkat, jak asertivně pochválit
 • Transakční analýza v komunikaci
 • Jak argumentovat a zvládat námitky, jak reagovat na stížnost
 • Sebereflexe vlastního chování a jednání 

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*